Rozłąkowe 2016 w Holandii

15 maj 2017 Napisał:   Red.

Poprawna nazwa “rozłąkowego” w Holandii brzmi: bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting.

Jest to ulga podatkowa pozwalająca uzyskać osobom pracującym na terenie Holandii dodatkową kwotę zwrotu dla małżonka lub partnera podatkowego, który nie pracuje w Holandii.

Generalnie stosuje się ją w przypadku, kiedy poprzez samodzielne rozliczenie podatku, nie da się odzyskać całości zaliczki podatkowej odprowadzonej do holenderskiego urzędu podatkowego (Belastingdienst).

Rozłąkowe w Holandii polega na wspólnym rozliczaniu się z dochodów dwóch osób i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym w Holandii, że tutaj nie trzeba mieć zawartego związku małżeńskiego, aby dokonać rozliczenia. Belastingdienst umożliwia rozliczanie osobom prowadzącym i utrzymujacym wspólne gospodarstwo domowe (partner fiskalny).

Warunki stania się partnerem fiskalnym:

    Ty i Twój partner byliście zameldowani pod tym samym adresem przez co najmniej okres 6 miesięcy
    ani Ty i Twój partner nie byliście w tym czasie w związku małżeńskim z inną osobą
    Ty i Twój partner mieliście ukończone 18 lat
    całkowity dochód brutto Twojego partnera nie przekraczył  (3 600 euro – ok. 14 500 zł)

dodatkowo jeden z wymienionych poniżej punktów:

    Ty i Twój partner mieliście wspólne dziecko, lub jedno z Was adoptowało dziecko drugiego partnera
    oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości, w której byliście zameldowani w tym czasie

O rozłąkowe możesz ubiegać się, jeśli w roku, za który starasz się o zwrot podatku z Holandii spełniasz wszystkie określone wytyczne:

    pracowałeś w Holandii w danym roku i miałeś odpowiednio wysoki dochód w Holandii
    byłeś w związku małżeńskim przez okres conajmniej 6 miesięcy lub warunki – partnera podatkowego
    partner nie pracował w Holandii
    całkowity dochód brutto twojego małżonka lub partnera podatkowego nie przekroczył  – 3600 euro (ok. 14 500 zł).

Wysokość rozłąkowego uzalężniona jest od przychodów obojga rozliczających się wspólnie osób oraz wysokości zaliczki podatkowej jaka odprowadzona została do Belastingdienst poprzez osobę pracującą w Holandii.

Maksymalna kwota rozłąkowego w 2016 roku wynosi 2 000 euro.
 

Polecamy

Miejce na Twoją reklamę
Miejsce na Twoją reklamę.
Miejsce na twoją reklamę
Top