Agencja pracy tymczasowej może nakładać kary wyłączenie w stosunku do kar wynikających z umowy o pracę. Poza tym przepisy, których naruszenie skutkuje nałożeniem kary, muszą być zapisane wyraźnie z podaniem kwoty kary

Konkurs "Dyktando Polonijne 2018 w Beneluksie" pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

Na specyfikacji wypłaty podanych jest wiele określeń oraz skrótów. Poniżej znajdują się ich wyjaśnienia oraz - jeśli to konieczne - dodatkowe informacje, istotne dla zrozumienia treści specyfikacji wypłaty.

Układ Zbiorowy Pracy (cao) dla Pracowników Tymczasowych jest  to  rozbudowany zbiór przepisów, który określa obowiązki agencji pracy i pracownika, zasady dotyczące  BHP,  czasu  wolnego,  emerytur,  szkoleń  umów,  urlopów,  zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp.

Strona 1 z 12

Polecamy

Miejsce na Twoją Reklamę
Miejce na Twoją reklamę
Miejsce na twoją reklamę
Top