Najnowszy teledysk starosądeckiego „Gniazda"

19 grudzień 2016 Napisał:   J.J.

Najnowszy teledysk Podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo"

Statutowe cele stowarzyszenia

1. Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju,

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej,

3. Kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych,

4. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli, wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.

    STOWARZYSZENIE “GNIAZDO”
    Nr konta: 33 8816 0001 2001 0002 6619 0001

ul. Rynek 5
33-340 Stary Sącz

Kontakt:
+48 505 444 672

 

Top